Lekkage onderzoek

Onderzoek door middel van rookdetectie

Inlaat van water ter plaatsen van bevestigingen installaties

Bewateren compartimenten

Onder gepaste hoge druk bewateren dakdoorvoeren

Verstopte uitloop

Verstopte HWA

Verstopte doorvoer

Defecte zinken dak

Lapmiddelen zinken bakgoot

Defecte aansluiting zinkwerk aangrenzende bouwdelen

Defecte broekstuk

Ontbreken zinken zakgoot

Goten afgelplakt ontbreken zinkwerk

Defecten vorsten

Inlaat van water

Ontbreken zekering daktrim

Blaasvorming

Onderzoek materialen

Controle innovaties

Controle uitgevoerde werkzaamheden

Defecten aansluitingen

Openstaande naden

Einde levensduur zinkwerk

Gebreken zinkwerk

Blaasvorming

Foutieve aansluitingen

Crauquelevorming

Onderzoek dakaansluitingen met omliggende bouwdelen