Houtaantasting in kruipluik

Houtaantasting in kruipluik

Voedingsbodem voor schimmels en houtaantastende insecten

Puin en asbesthoudende materialen in kruipruimte

Vochtmeting kruipruimte balken

Schimmeloverdracht via fundering

Schimmeloverdracht op gezond hout

Schimmels in watermeterput

Schimmelvorming op vloer en fundering

Vocht- en schimmelvorming

Inlaat van water

Terugkerende schimmelvorming

Toegankelijkheid onderzoek

Houtrot Balkkoppen

Bruinrot

Onderzoek rioleringen

Defecte riolering

defect aan afschot

Defecte riolering

Einde levensduur standleidingen

Overlast als gevolg van defecte riolering

Einde levensduur gedateerde riolering

Onderzoek liften betonnen winkelvloer

Onderzoek betonschade

Detecteren verstoppingen

Inlaat water kelderafdichting/schimmelvorming

Lekkage onderbouw

Defecte vloerafdichting

Betonschade

Defecte kelderafdichting

Aanpak muggenoverlast bij monumentale compartimenten

Defecte ventilatietoetreding