“Adviesbureau B.S.A. bv. is een deskundig, ervaren en in hoge mate samenwerkend team. Inventief in bouwtechniek met constructies in beton, staal en hout. Naast de veiligheid van de constructies in een gebouw, krijgt ook duurzaamheid en onderhoudsvriendelijk bouwen onze aandacht.
Met name door een goed uitgedacht economisch constructief ontwerp kan vaak bespaard worden op materiaalgebruik en arbeidsuren in de uitvoering.
Wij ontwikkelen ook graag mee aan energie- zuinige of energie- neutrale gebouwen.”

(bron website BSA)

Aparte tak van sport ?

Voor onderzoeken met betrekking tot constructieve zaken werken wij graag samen met adviesbureau BSA. Dit is een gespecialiseerd constructeurbureau, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en regelgeving en heeft tevens jarenlange ervaringen.   

Galerij- en balkononderzoeken

Het gaat om galerij- en/of balkonvloeren die (monoliet) zijn vast gestort aan de binnenvloeren van de woningen. De “in het werk” gestorte betonplaten kragen uit en zijn veelal alleen aan de bovenzijde voorzien van wapening (zie tekening ter illustratie). Een direct zichtbaar kenmerk van dergelijke vloeren is het ontbreken van consoles onder de vloeren.

  

Het kritische deel van de contructie bevind zich ter plaatse van de aansluiting met de gevelcontructie. Hier zijn namelijk de grootste inwendige krachten in de uitkragende betonplaat aanwezig, waardoor scheurvorming(en) in het beton kunnen ontstaan. Als de scheurwijdte te groot is kan aantasting van de wapening ontstaan, als er sprake is van onvoldoende dekking op de wapening, zonder dat scheurvorming is opgetreden c.q. gebreken zichtbaar zijn. Aantasting van de wapening zal gedurende de tijd leiden tot een reductie van de effectieve hoeveelheid wapening. Hierdoor zal de contructieve draagcapaciteit afnemen, hetgeen uiteindelijk zelfs kan leiden tot bezwijken van de constructie.