Installaties

Voor het in kaart brengen en controleren van installaties werken wij, indien nodig, samen met daartoe gespecialiseerde onderzoekbureaus. Vooral bij grotere complexen, bijvoorbeeld met meerdere VvE’s soms wel oplopend tot 8 verenigingen, is het in eerste instantie vaak niet duidelijk hoe een en ander is geregeld. Ook houdt een projectontwikkelaar en/of bouwer vaak geen rekening met dergelijke ondersplitsingen bij gecombineerde installaties, als ook de toebedeling en verdeelsleutel hiervan.

Bij het controleren van de installaties wordt er onder andere gekeken of de periodieke keuringen en het onderhoud, al dan niet volgens contract, wordt uitgevoerd. Is de wetgeving niet veranderd?

Waar hoort wat? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan verschillende onderhoudsmonteurs, welke iedere keer weer opnieuw moeten uitzoeken hoe bepaalde zaken geregeld zijn, wat vaak te voorkomen is door het ophangen van de juiste schema’s en dergelijke.

Werkt alles naar behoren? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan alsmaar terugkerende storingen vanaf oprichting.

Wat zijn de te verwachten kosten? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan onderhoud en/of vervanging van de meet- en regeltechniek,  liften, hydrofoor, aggregraten, ketels, schakelkasten, ventilatie, brandblusinstallatie(s, autoliften, glazenwasserinstallaties, bliksembeveiliging, alarminstallaties enz. enz.

Kunnen er wellicht kosten worden bespaard? Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de verlichting in garages of oude ketelinstallaties welke vaak aanzienlijke kostenposten hebben. Wanneer wordt het onderhoud dusdanig kostbaar dat wellicht vervangen een betere optie betreft.

Is alles veilig? Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld aan branddoorvoeren of een garage, waarbij er wel aan de normering kan zijn voldaan maar in de praktijk tekort schiet als het gaat om zelfredzaamheid.