Inventarisaties

Door middel van het inventariseren alvorens het werk aan te besteden, heeft men een duidelijker beeld van de eventuele aanwezige problematiek. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan tal van moeilijk te detecteren lekkages, aanwezige houtrot, achterliggend staalwerk en/of scheurvormingen in de gevel enzovoort. Door het in kaart brengen, met behulp van werktekeningen, kan gemakkelijker een afweging worden gemaakt voor wat betreft de toegespitste herstelmethodiek(en). Gaat men over tot herstel of is wellicht (deel) vervanging, al dan niet op termijn, toch een betere optie?

Door de kosten grotendeels van te voren inzichtelijk te hebben, kan men vaak een beter vergelijk maken tussen de offrerende partijen. Bovendien is de doorlooptijd beter inzichtelijk en kan de uitvoerende firma, zonder onnodig oponthoud, de werkzaamheden zorgvuldiger inplannen. 

‘Onze inventarisaties zijn voor een ieder overzichtelijk en meetbaar”