Offertetraject

Omdat de werkzaamheden bij elk complex kunnen verschillen, is het noodzakelijk op een goede manier
door de verschillende partijen, te kunnen laten offreren. Wij onderscheiden ons, onder andere, in het opstellen van gestandaariseerde templates ten behoeve van deze  toegespitste offerte-aanvragen.

Hierin staan, onder andere duidelijk de “does en dont’s” vermeld en de gewenste
herstelmethodiek(en), al dan niet, voorzien van de eventuele gewenste produktkeuze en/of hoeveelheden. Bijvoorbeeld vanuit een vooraf uitgevoerde inventarisatie.

Door alle werkzaamheden op voorhand duidelijk te omschrijven en de offrerende partijen zich hieraan te laten conformeren, zijn de aangeboden werkzaamheden nagenoeg gelijk, hierdoor sneller aan te leveren, vaak scherper afgeprijsd en bovenal gemakkelijk vergelijkbaar. Veelal wordt hierdoor onverhoopte discussie tijdens/achteraf uitvoering voorkomen.

Het wordt bovendien door de offrerende partijen veelal als gemakkelijk ervaren wanneer de hoeveelheden hierbij worden aangeleverd. Ook hebben de offrerende partijen dan geen oneerlijke concurrentie ten aanzien van de, door allen aangeboden werkwijze.

Nadat de offertes zijn verkregen/doorgestuurd, wordt er (indien gewenst) een vergelijk opgesteld
zodat men, ook als eventuele niet deskundige, een eenvoudige maar weloverwogen keuze kan maken.

“Kwaliteit is een keuze”