Wat doen wij ?

SDZ  houdt zich vooral bezig met technisch beheer, het uitzetten van werkplannen, het adviseren en begeleiden van onderhoudsprojecten, het opstellen van meerjaren-begrotingen en plannen van aanpak ten behoeve van het, vaak volgens cyclus terugkerend groot, maar ook klein onderhoud.

Onze opdrachtgevers zijn verenigingen van eigenaars, beleggers, woningbouwverenigingen en tal van andere beheerders. Wij pakken ad-hoc problemen snel op voor onze opdrachtgevers, brengen hier korte bondige adviezen voor uit zodat er snel kan worden geschakeld. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan lekkages en/of constructieve zaken. Tevens begeleiden wij, indien gewenst, het gehele vergunningstraject, voeren gesprekken met welstand en zien toe op een juiste uitvoering en naleving van de gemaakte afspraken. Duidelijke speerpunten hierbij zijn: dat er niet wordt ingeboet aan kwaliteit en de kosten bewaakt zullen blijven. Door een gestructureerde aanpak, is voor een opdrachtgever continue inzichtelijk in welk stadium een dienst verkeert, wat de te bewandelen weg naar het eindresultaat is en welke beslissingen op bepaalde momenten moeten worden genomen.

Als professioneel modern bedrijf helpen wij de opdrachtgevers dan ook hun doelstellingen, door middel van continuïteit, persoonlijke aandacht en een actieve, transparante marktgerichte werkwijze, op het gebied van onderhoud te realiseren.

“Kortom u vraagt en wij draaien”.

Waarom SDZ ?

Wij onderscheiden ons doordat onze MJB's (voortschrijdende meerjaren onderhoudsbegrotingen), wat vaak een eerste aanzet is voor het noodzakelijke onderhoud binnen bijvoorbeeld een vereniging, gemakkelijk kunnen worden gebruikt voor het inzichtelijk maken van het noodzakelijke onderhoud. Nadat er een gedegen plan is opgezet, kunnen bepaalde delen uit het rapport namelijk, al dan niet op aanvraag en/of in nauw overleg, worden aangewend voor aanbesteding. Door het opstellen van een dergelijke toegespitste "standaard" werkomschrijving kunnen gelijkende offertes worden verkregen, kunnen de offrerende partijen zich bovendien conformeren en bovenal zal het vergelijk, tussen de verschillende aanbieders, dan gemakkelijker kunnen worden gemaakt.

In onze rapportage wordt er onder andere rekening gehouden met het clusteren van bepaalde werkzaamheden in relatie tot de vaak relatief aanzienlijke benaderingskosten. Tevens kan er, indien gewenst, een advies op maat worden uitgebracht over hoe, waarom en wanneer bepaalde zaken kunnen worden verbeterd. Middels een dergelijke begroting kan, vooral bij oudere complexen, gemakkelijker een inschatting worden gemaakt of men over dient te gaan tot herstel of dat het wellicht wijsheid is om tot algehele/deel vervanging over te gaan.

Bij het begeleiden van de werkzaamheden is het, door middel van tijdige terugkoppeling inzake de voortgang en/of benodigde aanpassingen, continu inzichtelijk in welk stadium een dienst verkeert en wat het optimale en gewenste eindresultaat zal zijn.

Door de grote verscheidenheid aan kennis, de jarenlange ervaring binnen SDZ, de benodigde onderzoeksmaterialen en beproefde methodieken hiertoe, kunnen alle onderdelen veelal in eigen hand worden bekeken en worden benoemd. Tevens werken wij, indien noodzakelijk, nauw samen met diverse andere vooraanstaande specialisten. Denkt u hierbij aan bijvoorbeeld constructieve zaken, al dan niet samengaand, met installaties, mogelijke asbesthoudende onderdelen, moeilijk bereikbare bouwdelen en dergelijke. Door deze goede samenwerking is de klant altijd verzekerd van de benodigde aandacht en expertise.

Door ons uitvoerige onderzoek bij de overlap van bepaalde bouwfacetten, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van gevelinspecties en betononderzoeken, hebben wij een zeer goede naam opgebouwd bij controlerende instanties, zoals gemeentes, waarbij de bevindingen worden onderschreven.

“Onze rapporten verdwijnen niet op de plank”